Uitdaging

 

Infographic SSNHW liggendWe rijden ons meer en meer vast in de file. Een belangrijke economische troef van Zuid-West-Vlaanderen, de vlotte bereikbaarheid, zou stilaan iets uit een niet zo ver verleden kunnen worden. Bovendien zorgt die overdaad aan autoverkeer voor slechte luchtkwaliteit en neemt ze heel veel ruimte in. “Er moet dringend iets veranderen,” roepen we gezamenlijk. “Ik ben het beu om altijd maar in de file te staan.” Maar zijn we niet zelf een deel de oorzaak van die files als we er in staan? Wie moet er eigenlijk iets veranderen? Dé overheid? De werkgevers? Die andere chauffeurs!?

 

Het project Samen Slimmer naar het Werk verkende met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen verschillende pistes om het woon-werkverkeer slimmer te organiseren en op die manier niet alleen economische, ecologische en ruimtelijke, maar ook winsten op het vlak van gezondheid te genereren. Acties en tools zoals het geoloket Samen Slimmer naar het Werk, een carpoolplatform voor Hoog Kortrijk, groepsaankopen voor fietsen, een mobiliteitsmarkt ... richtten zich zowel naar werkgevers, werknemers als naar overheidsinstanties en andere partners. De belangrijkste conclusies van deze acties en tools vatten we samen in projectfiches.

 

Wat hebben we geleerd? Het mobiliteitslandschap evolueert snel en er zijn heel veel aanbieders van diverse vormen van mobiliteit, maar die zijn vaak te weinig gekend of de instap is te complex. We moeten de piste verlaten dat we ons met zijn allen alleen per wagen naar het werk kunnen blijven begeven. Maar er zijn heel wat maatregelen nodig om een echte ommeslag te realiseren: harde infrastructurele maatregelen, veilige fietsvoorzieningen, een aantrekkelijk aanbod qua openbaar vervoer, fiscale stimuli in de vorm van een doordacht mobiliteitsbudget, een divers aanbod op maat van de werknemers, de nodige incentives …

 

Uit de vele contactmomenten met bedrijven en organisaties bleek dat ze vaak door het bos de bomen niet meer zien. Werkgevers hebben nood aan professionele coaching om hun werknemers te begeleiden richting slimme mobiliteit op maat. Een MobiliteitsCoach zou hr-verantwoordelijken hierbij kunnen ontzorgen. De MobiliteitsCoach is een expert die de dienstverlening van de vele mobiliteitsaanbieders perfect kent, inspeelt op nieuwe vormen van mobiliteit zoals Mobility as a service en bedrijven zowel fiscaal, juridisch als op het gebied van communicatie kan ondersteunen. Het resultaat? Woon-werkverkeer dat het beste uit vele werelden combineert door in te zetten op deelmobiliteit, multimodaal verkeer en waardige en betaalbare alternatieven voor louter automobiliteit.