Geoloket Samen Slimmer naar het Werk

Initiatiefnemers
Intercommunale Leiedal, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Partners
Bedrijventerreinmanagers Waregem-Zuid, Kortrijk-Noord, Benelux- en Kennedypark, betrokken ambtenaren mobiliteit en lokale economie, Provinciaal mobiliteitspunt
Timing
Bouw Geoloket SSNHW nam ongeveer 2 jaar in beslag (dataverzameling en -analyse, ontwikkeling software ...)
Kostprijs
Ontwikkeling software: 25.000 euro, onderhoud software 1.600 euro, 900 werkuren
Resultaten
Geoloket SSNHW, waarin bestaande en zelf verzamelde data bijeengebracht en gevisualiseerd worden.

Om ook in de toekomst alles vlot bereikbaar te houden, moeten we allemaal af en toe samen slimmer naar het werk pendelen.

In het Geoloket Samen Slimmer naar het Werk krijgt de gebruiker een overzicht van de bestaande verplaatsingsalternatieven voor bedrijventerreinen. Per bedrijf toont de digitale toepassing welke wandelroutes, fietsroutes, bushaltes en stations het kortst in de buurt liggen, waar je deelauto’s kan vinden … en waar je meer info kan vinden over al deze mogelijkheden.

Daarnaast toont dit geoloket ook waar de grootste groepen werknemers nu precies vandaan komen, hoeveel werknemers er binnen fietsafstand wonen … Met deze info kunnen bedrijven gericht actie ondernemen om zoveel mogelijk mensen een geschikt duurzaam alternatief voor te stellen. Ze kunnen hiervoor terecht bij de betrokken bedrijventerreinmanagers.

Tot slot kunnen de gebruikers vanuit het Geoloket Samen Slimmer naar het Werk ook gemakkelijk de opgezochte info downloaden: één druk op de knop genereert een rapport in pdf-formaat dat gedeeld kan worden met werknemers, collega’s …

Het geoloket focust zich op dit moment op bedrijventerreinmanagers en mobiliteitsverantwoordelijken binnen de betrokken gemeenten. Het potentieel van deze tool reikt nog een stuk verder:

  • uitbreiding op het vlak van gebruikers, tot de individuele werknemer toe
  • uitbreiding op het vlak van nieuwe data over fietsroutes, nieuwe mobiliteitsalternatieven

Meer informatie?

https://geocortex.govmaps.eu/html/?viewer=SSNHW# (enkel met gebruikersnaam en login)