MobiliteitsCoach

Het mobiliteitslandschap evolueert snel en er zijn heel veel aanbieders van diverse vormen van mobiliteit, maar die zijn vaak te weinig gekend of de instap is te complex. Uit de vele contactmomenten met bedrijven en organisaties bleek dat ze vaak door het bos de bomen niet meer zien. Werkgevers hebben nood aan professionele coaching om hun werknemers te begeleiden richting slimme mobiliteit op maat. Een MobiliteitsCoach zou HR-verantwoordelijken hierbij kunnen ontzorgen. De MobiliteitsCoach is een expert die de dienstverlening van de vele mobiliteitsaanbieders perfect kent, inspeelt op nieuwe vormen van mobiliteit zoals Mobility as a service en bedrijven zowel fiscaal, juridisch als op het gebied van communicatie kan ondersteunen. Het resultaat? Woon-werkverkeer dat het beste uit vele werelden combineert door in te zetten op deelmobiliteit, multimodaal verkeer en waardige en betaalbare alternatieven voor louter automobiliteit.

Hoe de MobiliteitsCoach bedrijven en organisaties kan ontzorgen richting duurzaam woon-werkverkeer op maat van uw werknemers? U leest het hier. Let wel, op heden kunnen bedrijven nog geen beroep doen op de MobiliteitsCoach. Leiedal zal de dienstverlening en het bijhorende businessmodel van de MobiliteitsCoach uitwerken binnen het Europees gesubsidieerd project SHARE-North. In de loop van 2019 start Leiedal een aantal proefprojecten met bedrijven die meewerkten binnen Samen Slimmer naar het Werk.

MobiliteitsCoach

logo Share North

share-north.eu/