Mobiliteitsmarkt

Initiatiefnemers
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord
Partners
W13, Stad Kortrijk, Gemeente Kuurne
Timing
27 november 2018
Resultaten
Bedrijfsleiders leerden mobiliteitsalternatieven beter kennen en zin om vervolgstappen te zetten met event voor werknemers op Kortrijk-Noord
Mobiliteitsmarkt

Werkgevers die hun werknemers willen ondersteunen om samen en slimmer naar het werk te komen, hebben nood aan een duidelijk overzicht van de beschikbare alternatieven – en wat ze kunnen doen om dit voor hun werknemers toegankelijk te maken.

Om werkgevers te laten kennismaken met de alternatieven voor het woon-werkverkeer, organiseerden intercommunale Leiedal, Voka West-Vlaanderen, W13, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne in samenwerking met de bedrijventerreinvereniging Kortrijk-Noord een mobiliteitsmarkt.

De mobiliteitsmarkt bracht werkgevers, HR-verantwoordelijken, … op een informele manier in contact met de aanbieders. Zo konden werkgevers ideeën opdoen om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren en kregen spelers als De Lijn, NMBS, autodeelorganisaties of fietsleasebedrijven de kans hen te informeren over hun aanbod.

De wisselwerking tussen beide leverde tijdens de eerste mobiliteitsmarkt heel wat ideeën op. Zo lijkt het interessant om het concept ook uit te testen bij de doelgroep werknemers. Dit kan bv. door een carpoolmarkt te organiseren waarbij medewerkers elkaar kunnen ontmoeten tijdens een netwerkmoment, en kunnen kennismaken met de voordelen van carpool en met de potentiële carpoolende collega’s.

De infoverspreiding was tweeledig: een aantal rake pitches van aanbieders van mobiliteitsalternatieven die omwille van verschillende redenen interessant zijn voor bedrijven enerzijds en infostandjes tijdens het onthaal en de netwerkreceptie anderzijds.

Meer informatie?

www.leiedal.be/nieuws/mobiliteitsmarkt-op-kortrijk-noord-op-27-november-2018