Carpoolplatform

Initiatiefnemers
Intercommunale Leiedal, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Partners
Taxistop
Kostprijs
600 euro/jaar abonnement voor het carpoolplatform
Timing
18 april 2018 tot heden
Resultaten
Weinig gebruikers, ervaring en experiment wel nuttig en mee te nemen in vervolgverhalen in de toekomst

Intercommunale lanceerde in april 2018 het Carpoolplatform Hoog Kortrijk in samenwerking met Voka West-Vlaanderen en Taxistop. Waarom een carpoolplatform? De sleutel tot het welslagen van carpoolinitiatieven is dat de gebruikers makkelijk een match vinden om te carpoolen. Binnen één organisatie zijn er vaak niet voldoende gebruikers om daarin te slagen. Daarom gaf Leiedal de voorzet om met alle bedrijven en organisaties op Hoog Kortrijk de handen in elkaar te slaan om voor voldoende kritische massa te zorgen.

Autoritten delen heeft enkele onmiskenbare voordelen:

  • minder auto's op de weg = minder file en een betere bereikbaarheid
  • een gedeelde kostprijs van het vervoer
  • beperking C02-uitstoot
  • en tal van andere voordelen

De gratis Carpoolapp van VAB en Taxistop (zowel voor Android als iOS) maakt carpoolen flexibel. Via de app kunnen gebruikers:

  • dagelijkse of occasionele ritten toevoegen
  • makkelijk carpoolpartners zoeken, contacteren en beoordelen
  • hun persoonlijk profiel beheren

Het carpoolplatform werd met een persmoment in april 2018 aangekondigd. Ondanks de persaandacht slaagden de initiatiefnemers er tot op vandaag onvoldoende in werknemers te overtuigen het platform te gebruiken of om te carpoolen tout court. Overleg met de verschillende bedrijven binnen de zone van het Carpoolplatform bracht een aantal aandachtspunten aan het licht. Mogelijk kan ook een ruime bevraging van de werknemers op Hoog Kortrijk inzichten opleveren in de beweegredenen waarom het platform het aandeel carpoolen in het woon-werkverkeer niet structureel en aanzienlijk verhoogt. Dit kan waardevolle inzichten opleveren om op termijn bijkomende of nieuwe initiatieven te ontplooien. 

Meer informatie?

hoogkortrijk.carpool.be