Bereikbaarheidsfolders

Initiatiefnemers
Stad Kortrijk
Partners
Intercommunale Leiedal, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Naar aanleiding van de opening van een nieuwe ontsluitingsweg richting de E17 besliste de Stad Kortrijk een bereikbaarheidsfolder te verspreiden onder de bedrijven van het bedrijventerrein. Het initiatief van de bereikbaarheidsfolder werd door de bedrijven gesteund, de vraag naar een dergelijk informatiekanaal kwam eerder op verschillende momenten aan het oppervlak.

In kader van het project Samen Slimmer naar het Werk werd deze opportuniteit aangegrepen om ook de alternatieven voor de auto nogmaals in de verf te zetten. Zo werd in de informatiefolder ook info opgenomen over de bestaande openbaar vervoerslijnen en werd de recent geopende bushalte onder het voetlicht gebracht. Tegelijk werd ook de preferentiële fietsroute vanaf het bedrijventerrein richting de binnenstad en het station van Kortrijk gepromoot.

Met input vanuit de projectpartners Leiedal en Voka werd de folder door de Stad Kortrijk opgemaakt, waarna deze digitaal door Leiedal en Voka verspreid werd onder de bedrijven op het bedrijventerrein. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de contactenlijst die door de parkmanagers beheerd wordt. Alle bedrijven kregen de bereikbaarheidsfolder zo via mail toegestuurd.

www.kortrijk.be/bereikbaarheid-president-kennedypark-en-beneluxparkBereikbaarheidsfolder Hoog Kortrijk fietsNa verloop van tijd moesten alle partners vaststellen dat de verspreiding van de bereikbaarheidsfolder beter kon verlopen. De digitale verspreiding van een dergelijke informatiebrochure naar de verschillende bedrijven bleek niet altijd even efficiënt: veelal is per bedrijf slechts één contactadres gekend, maar dit betekent dat de info niet noodzakelijk meteen bij de persoon terechtkomt die het thema mobiliteit voor zijn/haar rekening neemt. Ook nieuwe bedrijven of bedrijven waar de contactpersoon wijzigde, kunnen niet bereikt worden op deze manier.

Maar ook bínnen de verschillende bedrijven zelf bleek de informatie vaak niet tot bij de doelgroep – de werknemers – te geraken. Verschillende bedrijven gaven dan ook aan dat een papieren exemplaar van de folder makkelijker te verspreiden zou zijn onder de werknemers.

Een bijkomende vaststelling is dat de info die in de bereikbaarheidsfolder werd opgenomen, snel gedateerd raakt. Veranderingen in het busaanbod, nieuwe fietsroutes, … zorgen ervoor dat de bereikbaarheidsfolder herwerkt en opnieuw verspreid moet worden.

Mede daarom werd beslist om de info uit de bereikbaarheidsfolder te integreren in een digitaal loket, het Geoloket Samen Slimmer naar het Werk. In dit Geoloket wordt zoveel als mogelijk gewerkt met open data. Daardoor blijft de getoonde info up-to-date en kan ook makkelijk nieuwe informatie toegevoegd worden. Dankzij het Geoloket blijft de info ook gecentraliseerd op één plek.

Een vernieuwde uitgave en bijhorende promotie van de bereikbaarheidsfolder behoren zeker tot de opties en worden verder besproken tijdens verdere gesprekken en plannen met bedrijfsleiders in het voorjaar van 2019.